Campanyes de publicitat institucional

En aquest espai es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació i dels anuncis.