Període Mitjà de pagament a Proveïdors

Fitxa de rating del Període Mitjà de pagament (PMP) per veure de manera gràfica el posicionament de l'Ajuntament. Es mostra l'últim Període Mitjà de pagament de l'Ajuntament publicat per part del Ministeri d'Hisenda comparant-ho amb la mitjana segons el seu model de remissió.