Aprovació i Modificació de pressupostos

En aquesta secció trobareu les modificacions del pressupost que es realitzin.