Aprovació definitiva de modificació pressupostària 1/24