Organigrama de l'ens

L’organigrama respon a l’estructura organitzativa interna de l’ens local amb la informació relativa a les persones titulars de tots els òrgans i àrees, amb la identificació amb nom i cognoms.