Responsable de premsa

- Nom: Tamara Lombardo i Fernàndez

- Càrrec: Regidora de Promoció Econòmica, Fires i Comunicació

- Correu electrònic: tlombardo@agramunt.cat