Ordenances fiscals

Les ordenances fiscals són el conjunt de normes, dins l’àmbit tributari local, que aprova l’ens per a la regulació de les aportacions que rep en forma d’impostos i taxes. En aquesta secció trobareu les ordenances fiscals aprovades per l'Ajuntament d'Agramunt i, si s’han modificat, les versions consolidades. Podeu trobar les ordenances anteriors a l'any 2022 al Portal de Transparència de l'Ajuntament d'Agramunt.