OF10 - TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.pdf