Reglaments, decrets i ordenances municipals

En aquest espai trobareu ordenades, segons data de publicació, les ordenances reguladores i reglaments de l'Ajuntament d'Agramunt. Les ordenances reguladores i els reglaments són normes de caràcter general, que regulen tant els serveis com el funcionament i l’estructura organitzativa del propi ens. Podeu trobar les ordenances anteriors a l'any 2022 al Portal de Transparència de l'Ajuntament d'Agramunt.