Projecte bàsic i executiu "Projecte Bàsic i Executiu de la Construcció d'una Piscina Pública a Montclar d'Urgell"

En la sessió del Ple de l'Ajuntament d'Agramunt celebrada el 28 de maig de 2024, es va aprovar inicialment el projecte d'obres següent: "Projecte Bàsic i Executiu de la Construcció d'una Piscina Pública a Montclar d'Urgell", amb un pressupost total de 414.888,74 € més IVA (87.126,64 €), sumant un import total de 502.015,38 €. Consulteu aquí el projecte tècnic i executiu.