Catàleg de Béns Protegits

Un catàleg de béns protegits és un registre o llista que conté informació sobre els béns culturals o patrimonials considerats d'interès especial i que estan sotmesos a protecció legal. Aquests béns poden incloure monuments, edificis, conjunts històrics, elements arqueològics, paisatges, obres d'art, entre altres elements de valor cultural, històric o artístic.

INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC CATALÀ

Eina de cerca dels béns arquitectònics inclosos a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic Català del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

La cerca pot fer-se per nom, comarca, municipi, protecció, estil o època a través del següent enllaç:

http://invarquit.cultura.gencat.cat/cerca

INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC CATALÀ

Eina de cerca dels béns arquitectònics inclosos a l'Inventari del Patrimoni Arqueològic Català del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

La cerca pot fer-se per nom, comarca, municipi, tipus, cronologia o protecció a través del següent enllaç:

http://invarque.cultura.gencat.cat/

INFORMACIÓ SOBRE LES CASES RURALS