Catàleg de patrimoni

Document que inclou els béns que s’ha considerat que requereixen una protecció especial pel seu interès arquitectònic, artístic o mediambiental, a més d’incloure els actuals Béns culturals d’interès nacional (BCIN) i Béns culturals d’interès local (BCIL) del municipi. El document s'ha elaborat amb la col·laboració d’un grup de treball format per persones relacionades amb diferents àmbits.