5. Resolució Comissió Territorial Urbanisme Lleida - Aprovació definitiva Text refòs