Justificació compliment informe

L’Informe de justificació CTU enumera les prescripcions efectuades per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida a l’acord d’aprovació definitiva del pla a incorporar al text refós i en justifica el compliment.