Estudi de mobilitat generada

L’Estudi de mobilitat generada fa una anàlisi dels nous creixements i proposa mesures a adoptar per facilitar l'assoliment d'una mobilitat sostenible al municipi.