O2.A04 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable Agramunt.pdf