O2.A06 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable Agramunt.pdf