O2.A07 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable Agramunt.pdf