O2.A08 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable Agramunt.pdf