O2.A09 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable Agramunt.pdf