O2.A10 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable Agramunt.pdf