O2.A12 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable Agramunt.pdf