O2.A13 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable Agramunt.pdf