O2.A14 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable Agramunt.pdf