O2.A15 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable Agramunt.pdf