Estudi de mobilitat generada

Els nous creixements incorporen una mobilitat associada als vials existents i als nous vials, dimensionats en aquest document.