Plens Municipals

En aquest apartat hi trobareu el contingut de les convocatòries del Ple de l'Ajuntament d'Agramunt, així com de les Actes que se'n deriven un cop finalitzada la sessió plenària.