Plens Municipals

En aquest apartat hi trobareu el contingut de les convocatòries del Ple de l'Ajuntament d'Agramunt, així com de les Actes que se'n deriven un cop finalitzada la sessió plenària.

El pressupost presentat al Ple Municipal va ser aprovat per nou vots a favor i tres abstencions

DILLUNS 24 JULIOL 2023

Infografia del pressupost municipal 2024Infografia del pressupost municipal 2024

L’Ajuntament Ple va aprovar ahir al vespre inicialment el pressupost per al 2024 que de 6.600.604 €, amb un increment d’un 7% respecte a l’exercici 2023. Un pressupost que va ser aprovat per nou vots a favor dels regidors del grup municipal d’Acord d’Esquerra, i tres abstencions, dos dels regidors de Junts per Agramunt i una del regidor del PSC- Compromís per Agramunt.

El pressupost presentat i detallat pel regidor de l'àrea econòmica Ramon Tarruella respon a un exercici de responsabilitat per poder afrontar, sobretot, l'increment de les retribucions de personal, l'augment de la càrrega fiscal o la pujada del cost dels subministraments, les despeses corrents i els serveis, i poder continuar mantenint en positiu el romanent de tresoreria, i tot això no seria possible sense l'increment de taxes.

El criteri general que ha seguit l'equip de govern per elaborar el nou pressupost ha estat la gestió responsable, la prudència i la transparència per poder mantenir la solvència de l'Ajuntament d'Agramunt. En sessions plenàries anteriors, el consistori ja va aprovar l'increment de la majoria de les taxes i ordenances on es va aplicar l'IPC del moment. Un increment molt necessari per poder elaborar el nou pressupost que ha quedat justificat amb les explicacions de Tarruella.

Dins el pressupost s'han previst gairebé un milió d'euros a inversions entre les quals es destaquen el projecte que permetrà millorar la seguretat viària i l'accessibilitat a la C-14; la primera fase d'arranjament de la façana de l'escola Macià- Companys; donar continuïtat al projecte de rehabilitació de la caserna, la reforma de la deixalleria i un projecte de substitució de les canonades d'aigua. El consistori continuarà tenint molt present l'arranjament dels camins del terme i de l'entorn del Pilar d'Almenara. 

Els pobles del municipi també estan presents al pressupost i s'ha previst una partida econòmica per donar continuïtat al projecte d'un equipament esportiu a Montclar, l'adequació de la bassa de Les Puelles, i diferents arranjaments a la via pública als pobles de La Donzell, Almenara i Mafet d'acord amb les propostes fetes per les diferents juntes administratives.

Per dur a terme aquestes inversions, l'ajuntament a més del pressupost municipal comptarà amb subvencions importants de la Generalitat de Catalunya, del Servei Català de Trànsit, de la Diputació de Lleida, o de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, a més d'altres petits ajuts que s'espera rebre d'altres organismes i institucions.

En aquesta sessió plenària també es va aprovar el pressupost de la Residència Geriàtrica municipal Mas Vell pel 2024. En aquest cas, s'ha aplicat l'augment de l'ICP a totes les taxes corresponents a aquest servei.

Tot i que no estan inclosos dins el pressupost municipal, el municipi d'Agramunt podrà veure realitzats aquest 2024 dos grans projectes als quals el consistori no haurà de destinar cap aportació municipal. Aquests projectes són la rotonda de l'encreuament de la C- 14 amb la LV-3025 al seu pas per Agramunt que es finançarà amb un conveni amb el Departament de carreteres de la Generalitat de Catalunya i l¡empresa Torrons Vicens per tenir una unitat d'actuació en aquest sector del tram. I l'altre projecte, és la rehabilitació de l'escorxador amb una inversió d'1.000.000 € finançats per l'1% cultural.

En relació amb el primer projecte, en aquesta sessió s'ha aprovat per unanimitat de tots els grups municipals, el conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Territori, l'Ajuntament d'Agramunt i Torrons Vicens, SL que faran possible aquestes obres molt reivindicades pels veïns d'aquesta zona del municipi i que donaran solució a la seguretat d'aquest tram. El projecte de construcció de la rotonda té un pressupost previst d'uns 450.000 € a l'espera del tancament de la redacció final del projecte.

Un altre dels punts importants de la sessió plenària va ser la modificació de l’ordenança fiscal núm. 20 reguladora del servei de distribució d’aigua. L’equip de govern amb el compromís adquirit de fer una anàlisi acurat de la gestió de l’aigua i amb el lligam signat per contracte amb l’empresa concessionària del servei municipal d'aigua CASSA fins al 2027, el consistori s’ha vist obligat a dur a terme un increment important de la taxa de l’aigua. A trets generals, aquest increment contempla l’eliminació del consum mínim i premiar els usos responsables de l’aigua, establint un nou model tarifari de quatre trams. Els nous trams tindran en compte el nombre de persones que viuen a l’habitatge i penalitzarà els consums elevats a partir dels 30-36m3. La modificació d’aquesta taxa va ser aprovada per deu vots a favor, nou dels regidors d’Acord d’Esquerra i un del regidor del PSC- Compromís per Agramunt i dos abstencions dels dos dels regidors de Junts per Agramunt.

'També s’ha inclòs d’urgència en aquesta sessió plenària i s’ha aprovat per unanimitat de tots els grups, l’aprovació del text refós que recull les adaptacions de correccions i normatives produïdes entre el període de març a setembre del 2023 necessàries per poder tirar endavant l'executivitat del POUM i la seva publicació al BOP, després de la seva aprovació definitiva.

A la sessió plenària d’ahir al vespre també es va sotmetre a votació, amb els vots favorables de tots els regidors presents: el padrons fiscals del 2024 i el seu calendari de cobrament; l’aprovació inicial del reglament de funcionament del cementiri municipal d’Agramunt; l’assignació del nom “Plaça del Torró d’Agramunt” a la nova plaça ubicada entre el Parc Mercè Ros i la plaça Fondandana; la proposta de nomenament del jutge o jutgessa de pau substitut pel període 2023-2026; i l’actualització del Pla d’Igualtat d’oportunitats de l’Ajuntament d’Agramunt.

Galeria d'imatges

Aprovació del conveni urbanístic entre el consistori, l’empresa Torrons Vicens i l’Associació d’Agricultors Verge del Socós i ratificació de l'acord de juntadel conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament d'Agramunt per al pla educatiu d'entorn.

DILLUNS 24 JULIOL 2023

Resum del ple del passat 28 de setembre

El ple de l’Ajuntament d’Agramunt va aprovar ahir, en sessió ordinària, el conveni urbanístic entre el consistori, l’empresa Torrons Vicens i l’Associació d’Agricultors Verge del Socós, segons el qual, es fa efectiva una permuta de terrenys entre les tres parts.  El conveni permetrà que l’Ajuntament es pugui ubicar en una parcel·la (4.180 metres quadrats) de Torrons Vicens, ubicada al camí vell de Tàrrega, que serà destinada a equipament públic per fer les funcions de magatzem.

També es va aprovar l'actualització del Document Únic de Protecció Municipal (DUPROCIM). El motiu de renovació d'aquest document és l'actualització de les dades de la nova corporació amb un canvi de regidories que obliga a actualitzar i modificar les dades que recull aquest document tècnic. Un cop aprovat, el DUPROCIM es tramet a la comissió de protecció civil de Catalunya per a la seva homologació.

Per altra part, l’Associació d’Agricultors és propietari de la parcel·la del camí vell de Tàrrega, 21, que actualment està edificada. Amb la permuta, Torrons Vicens es quedarà la finca de l’Associació d’Agricultors per poder ampliar la seva activitat i l’Associació i Torrons Vicens, aniran a la parcel·la propietat de l’Ajuntament, que es troba al carrer Democràcia.

Al ple d’ahir també es va ratificar l'acord de la junta de govern del 31 de juliol en referència a l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat mitjançant el Departament d’Educació i l'Ajuntament d'Agramunt per al Pla Educatiu Entorn.

A més de la modificació de les ordenances fiscals, també es va donar llum verda a l'aprovació inicial del projecte de renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa d'Agramunt i a una moció sobre la situació als Territoris Ocupats de Palestina i per la fi del conflicte.

DILLUNS 24 JULIOL 2023

L'Ajuntament aprova la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2024

El passat 26 d’octubre l’Ajuntament d’Agramunt va celebrar un ple extraordinari.

Un dels punts de l'ordre del dia, i el motiu de l'extraordinarietat del ple va ser l'aprovació de la modificació de taxes per a l'any fiscal 2024. La majoria de les taxes s'actualitzaran conforme a l'increment de l'IPC menys les taxes de l'EMMA, Llar d'Infants l'Era (només s'actualitzarà el preu del menjador), i les activitats esportives, l'Impost sobre Construcciins, Instal·lacions i Obres, la plusvàlua i taxes de turisme, que també es mantenen. En el cas de la residència geriàtrica Cal Mas Vell, s'augmentaran l'IPC de tots els serveis menys els preus de residència assistida, que s'augmentaran per tal d'anar anivellant els preus actuals amb els de la Generalitat.

D'altra banda, també es va donar llum verda a l'aprovació inicial del projecte de renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa d'Agramunt, per tal d'anar renovant la xarxa d'abastiment d'aigua en diferents carrers del poble.

En darrer lloc, es va aprovar una moció sobre la situació als Territoris Ocupats de Palestina i per la fi del conflicte.

Accediu a les sessions del Ple enregistrades de manera i ràpida i senzilla. El sistema de videoactes té validesa legal i transcriu les actes del Ple, creant també un índex referenciat que enllaça els punts de l'ordre del dia amb el minutatge corresponent de la sessió.