Videoactes

Accediu a les sessions del Ple enregistrades de manera i ràpida i senzilla. El sistema de videoactes té validesa legal i transcriu les actes del Ple, creant també un índex referenciat que enllaça els punts de l'ordre del dia amb el minutatge corresponent de la sessió.