Situació del municipi

La vila d'Agramunt és el centre geogràfic i la població capdavantera de la Ribera del Sió, una comarca natural situada en el punt de confluència de l'Urgell, la Segarra i la Noguera.

Presentació

Agramunt, amb 5.606 habitants (2023), és la població capdavantera de la comarca natural de la Ribera del Sió. Situada en el punt de confluència de l'Urgell, la Segarra i la Noguera, entre les serres d'Almenara i de Montclar, té com a eixos principals el riu Sió i el Canal d'Urgell, que rega bona part del seu terme municipal. Limita al nord amb els termes noguerencs d’Oliola i Artesa de Segre, a l’oest amb Preixens (de la Noguera) i Castellserà, al sud amb la Fuliola, a l’est amb Puigverd d’Agramunt i al sud-est amb Tornabous. L’enclavament de Montclar, al nord-oest del territori principal del municipi, confronta amb Foradada (oest i nord), Artesa de Segre (nord, est) i Preixens (sud).

El terme comprèn la vila d’Agramunt, cap de municipi, els pobles de Mafet, Almenara Alta, les Puelles i la Donzell (dita també la Donzell d’Urgell). El principal eix de comunicacions és la carretera C-14 de Salou a Adrall (Alt Urgell), que enllaça la vila d’Agramunt amb Tàrrega i Artesa de Segre. Una carretera local comunica Agramunt amb Balaguer, vers a l’oest, i amb Cervera, vers el sud-est.

Demografia i economia

La demografia moderna fou de signe positiu fins el 1860. Al llarg del segle XVIII la població (agramuntins) gairebé es quadruplicà i el conjunt municipal arribà a un màxim el 1860 amb 2.789 habitants. Superada la minva soferta al primer terç del segle XX (2.453 habitants el 1900), la recuperació fou lenta: calgué arribar al 1950 per excedir la xifra que el municipi tenia 90 anys abans (2.970 habitants); el 1960 l’antic terme de la Donzell tenia 448 habitants. Cal tenir present que la sotragada de la guerra civil de 1936-39 trencà el ritme ascendent de la població.

L’economia local es basa principalment en l'agricultura, la indústria metal·lúrgica i de serveis i els petits comerços, tot i que el sector del torró i la xocolata a la pedra han esdevingut un sector important i de sempre han estat un pol d'atracció per a visitants.

El poc terreny no conreat és ocupat per brolles i bosquines amb predomini de la carrasca. El paisatge agrícola es caracteritza per la presència de terres de reg des de molt antic, primer amb les aigües del Sió i des del 1862 amb les del canal d’Urgell, que rega una bona extensió del terme, tant a la vall del Sió com a la plana d’Urgell, a l’altra banda de la serra d’Almenara. Al regadiu hom conrea principalment blat de moro, alfals i arbres fruiters; al secà, hi predominen els cereals (sobretot ordi).

La ramaderia ha perdut, en bona part, el seu caràcter tradicional de complement de l’explotació agrícola: consumidora de productes de la collita i generadora d’adobs orgànics. Les modernes granges són una activitat autònoma, sovint associada a l’agricultura que n’aprofita els fems o el purí però que pot desenvolupar-se perfectament d’una manera independent. La ramaderia se centra especialment en la cria de bestiar porcí i d’aviram.

La indústria és la principal activitat econòmica del terme. La base industrial d’Agramunt és molt diversificada i és integrada en gran part per empreses d’origen local. Els principals sectors són el de l’alimentació, la confecció, el metall i el paper.

Dades bàsiques

Partit judicial: Balaguer

Comarca: Urgell

Extensió: 79 km2

Altitud: 337 m

Habitants: 5.606 (a 31 de juliol de 2023)

Pobles del municipi: Montclar d'Urgell, Almenara Alta, La Donzell d'Urgell, Mafet, Les Puelles i Rocabertí.

Vista aèria Agramunt

Agramunt

Codi
250030
Comarca
Urgell
Població
5.505
Superfície
79,65
Densitat
69,1
Altitud
337

Superfície (km²)

Municipi
79,65
Comarca
579,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
69,1
Comarca
65,5
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
2.786
Comarca
19.244
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
2.719
Comarca
18.716
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
5.505
Comarca
37.960
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
842
Comarca
5.799
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
3.567
Comarca
24.687
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
849
Comarca
5.963
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
247
Comarca
1.511
Catalunya
256.461

Població

Municipi
5.505
Comarca
37.960
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
413
Comarca
2.927
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
1.883
Comarca
12.967
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
396
Comarca
2.782
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
94
Comarca
568
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
2.786
Comarca
19.244
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
429
Comarca
2.872
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
1.684
Comarca
11.720
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
453
Comarca
3.181
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
153
Comarca
943
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
2.719
Comarca
18.716
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
3.914
Comarca
26.897
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
444
Comarca
2.592
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
1.147
Comarca
8.471
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
5.505
Comarca
37.960
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
4.483
Comarca
30.175
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
1.022
Comarca
7.785
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
5.505
Comarca
37.960
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.262
Comarca
15.010
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
524
Comarca
4.234
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
2.786
Comarca
19.244
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.221
Comarca
15.165
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
498
Comarca
3.551
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
2.719
Comarca
18.716
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
142
Comarca
743
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
155
Comarca
738
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
297
Comarca
1.481
Catalunya
367.367

Població resident

Municipi
5.464
Comarca
37.276
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
-225
Comarca
-1.070
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
5.239
Comarca
36.206
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
95,9
Comarca
97,1
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
925
Comarca
6.320
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
84,3
Comarca
80,1
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
24
Comarca
164
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
27
Comarca
165
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
51
Comarca
329
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
46
Comarca
219
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
28
Comarca
208
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
74
Comarca
427
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
21
Comarca
131
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
498
Comarca
3.615
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
540
Comarca
3.654
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
435
Comarca
2.892
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
402
Comarca
2.505
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
177
Comarca
1.338
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
2.049
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Llars d'una persona

Municipi
498
Comarca
3.618
Catalunya
762.624

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
84
Comarca
642
Catalunya
159.150

Llars de parelles sense fills

Municipi
366
Comarca
2.478
Catalunya
597.161

Llars de parelles amb fills

Municipi
753
Comarca
4.917
Catalunya
965.843

Llars monoparentals

Municipi
297
Comarca
1.965
Catalunya
430.471

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
54
Comarca
390
Catalunya
74.108

Llars

Municipi
2.049
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-6
Comarca
140
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
27
Comarca
88
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
21
Comarca
228
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
95
Comarca
529
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
56
Comarca
437
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
19
Comarca
112
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
76
Comarca
417
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
95
Comarca
529
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-4,2
Comarca
-2,6
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
13,69
Comarca
18,1
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
8,76
Comarca
15,66
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
5.344
Comarca
34.834
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
4.472
Comarca
29.772
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
4.582
Comarca
30.182
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
3.692
Comarca
23.321
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
1.008
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
5.416
Comarca
35.842
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
5
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
2
Comarca
13
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
8
Comarca
61
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
3
Comarca
23
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
9
Comarca
53
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
1
Comarca
11
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
18
Comarca
199
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
41
Comarca
360
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
17,6
Comarca
16,3
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
36,8
Comarca
33,1
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
22,4
Comarca
23,9
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
23,2
Comarca
26,7
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
3.774
Comarca
25.024
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
66,1
Comarca
70
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
3.733
Comarca
24.832
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
55
Comarca
56,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
3.717
Comarca
24.696
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
69,3
Comarca
71,1
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
66,3
Comarca
69,4
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
3.747
Comarca
24.882
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
2.397
Comarca
15.855
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
261
Comarca
2.130
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
2.658
Comarca
17.985
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
1.914
Comarca
13.065
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
4.569
Comarca
31.047
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
1.420
Comarca
9.190
Catalunya
1.848.210

Dones

Municipi
1.040
Comarca
7.140
Catalunya
1.647.795

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
2.460
Comarca
16.330
Catalunya
3.496.005

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
2.585
Comarca
17.205
Catalunya
3.673.555

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
275
Catalunya
10.260

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
875
Comarca
3.325
Catalunya
460.625

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
75
Comarca
675
Catalunya
153.715

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
640
Comarca
6.620
Catalunya
2.409.580

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.685
Comarca
10.890
Catalunya
3.034.175

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
90
Comarca
675
Catalunya
21.005

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
45
Comarca
290
Catalunya
36.575

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
70
Comarca
380
Catalunya
69.835

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
275
Comarca
1.835
Catalunya
432.525

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
485
Comarca
3.185
Catalunya
559.940

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
515
Comarca
2.910
Catalunya
548.655

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
355
Comarca
3.570
Catalunya
723.790

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
565
Comarca
2.820
Catalunya
725.200

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
255
Comarca
1.590
Catalunya
1.036.530

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.685
Comarca
10.890
Catalunya
3.034.175

Comptes de cotització

Municipi
217
Comarca
1.274
Catalunya
244.783

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
1.334
Comarca
8.947
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
1.071,95
Comarca
1.038,49
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
593
Comarca
3.897
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
573
Comarca
3.853
Catalunya
795.474

Total

Municipi
1.166
Comarca
7.750
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
10,5
Comarca
136,4
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
48,2
Comarca
203,5
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
14,7
Comarca
110,6
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
88,5
Comarca
937
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
13,7
Comarca
125,2
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
175,5
Comarca
1.512,7
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
71,3
Comarca
603,6
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
104,2
Comarca
909,1
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
175,5
Comarca
1.512,7
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
2.049
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
696
Comarca
6.732
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
2.745
Comarca
20.739
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
74,6
Comarca
67,5
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
1.473
Comarca
9.804
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
399
Comarca
2.895
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
180
Comarca
1.308
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
2.049
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
19,5
Comarca
20,7
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
36
Comarca
630
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
189
Comarca
1.428
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
597
Comarca
4.242
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
570
Comarca
3.324
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
642
Comarca
4.233
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
21
Comarca
156
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
2.049
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
93,9
Comarca
91,3
Catalunya
100

PIB (milions €)

Municipi
174,2
Comarca
1.052,3
Catalunya
244.839,4

PIB per habitant (milers €)

Municipi
31,9
Comarca
28,2
Catalunya
31,6

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
100,9
Comarca
89,3
Catalunya
100

VAB agricultura

Municipi
10,9
Comarca
81,5
Catalunya
2.040,2

VAB indústria

Municipi
76,7
Comarca
297,4
Catalunya
45.408,1

VAB construcció

Municipi
8,8
Comarca
49,5
Catalunya
10.566,4

VAB serveis

Municipi
63,8
Comarca
539,1
Catalunya
167.089,9

VAB

Municipi
160,2
Comarca
967,5
Catalunya
225.104,6

RFDB (milers €)

Municipi
83.383
Comarca
538.489
Catalunya
135.705.727

RFDB per habitant (milers €)

Municipi
15,4
Comarca
14,5
Catalunya
17,6

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
87,6
Comarca
82,7
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
4.416
Comarca
30.847
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
44.606
Comarca
35.865
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
388
Comarca
326
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
22.017
Comarca
20.606
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.713
Comarca
5.451
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
6.348
Comarca
43.081
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
3
Comarca
50
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
6.351
Comarca
43.131
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
4.921
Comarca
26.239
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
307
Comarca
2.339
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
431
Comarca
2.651
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
468
Comarca
2.977
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
152
Comarca
4.525
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
68
Comarca
2.918
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
1.366
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
56
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
1
Comarca
5
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
6.348
Comarca
43.081
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
270
Comarca
2.116
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
67
Comarca
351
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
2.672
Comarca
14.708
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
826
Comarca
7.246
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
421
Comarca
1.389
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
109.491
Comarca
475.287
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
202.380
Comarca
1.972.327
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
1.660
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
21
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
1
Comarca
32
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
2
Comarca
8
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
54
Comarca
371
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
3
Comarca
34
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
29
Comarca
294
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
3.181
Comarca
21.114
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
374
Comarca
2.754
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
899
Comarca
6.065
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
262
Comarca
1.426
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
4.716
Comarca
31.359
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,15
Comarca
1,33
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
83,6
Comarca
50,6
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
17
Comarca
103
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
8.171,11
Comarca
22.630
Catalunya
3.823.878,74