25° / 12° Intervals de núvols amb pluja

En xifres

Agramunt, amb 5391 habitants, és la població capdavantera de la comarca natural de la Ribera del Sió. Situada en el punt de confluència de l'Urgell, la Segarra i la Noguera, entre les serres d'Almenara i de Montclar, té com a eixos principals el riu Sió i el Canal d'Urgell, que rega bona part del seu terme municipal. La seva economia es basa principalment en l'agricultura, la indústria metal·lúrgica i de serveis i els petits comerços, tot i que el sector del torró i la xocolata a la pedra han esdevingut un sector important i de sempre han estat un pol d'atracció per a visitants.

Partit judicial: Balaguer

Comarca: Urgell

Extensió: 79 km2

Altitud: 337 m

Habitants: 5391 (a 14 de novembre de 2018)

Pobles del municipi: Montclar d'Urgell, Almenara Alta, La Donzell d'Urgell, Mafet, Les Puelles i Rocabertí.

Vista aèria Agramunt

Agramunt

Codi
250030
Comarca
Urgell
Població
5.479
Superfície
79,65
Densitat
68,8
Altitud
337

Superfície (km²)

Municipi
79,65
Comarca
579,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
68,8
Comarca
64,6
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
2.766
Comarca
18.982
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
2.713
Comarca
18.465
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
5.479
Comarca
37.447
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
831
Comarca
5.704
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
3.541
Comarca
24.335
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
848
Comarca
5.845
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
259
Comarca
1.563
Catalunya
256.427

Població

Municipi
5.479
Comarca
37.447
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
408
Comarca
2.889
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
1.858
Comarca
12.785
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
397
Comarca
2.731
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
103
Comarca
577
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
2.766
Comarca
18.982
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
423
Comarca
2.815
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
1.683
Comarca
11.550
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
451
Comarca
3.114
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
156
Comarca
986
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
2.713
Comarca
18.465
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
3.910
Comarca
26.795
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
457
Comarca
2.645
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
1.112
Comarca
8.007
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
5.479
Comarca
37.447
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
4.490
Comarca
30.097
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
989
Comarca
7.350
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
5.479
Comarca
37.447
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.261
Comarca
14.966
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
505
Comarca
4.016
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
2.766
Comarca
18.982
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.229
Comarca
15.131
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
484
Comarca
3.334
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
2.713
Comarca
18.465
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
142
Comarca
743
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
155
Comarca
738
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
297
Comarca
1.481
Catalunya
367.367

Població resident

Municipi
5.464
Comarca
37.276
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
-225
Comarca
-1.070
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
5.239
Comarca
36.206
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
95,9
Comarca
97,1
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
925
Comarca
6.320
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
84,3
Comarca
80,1
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
13
Comarca
142
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
20
Comarca
136
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
33
Comarca
278
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
30
Comarca
207
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
34
Comarca
214
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
64
Comarca
421
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
10
Comarca
114
Catalunya
23.601

Llars amb una persona

Municipi
373
Comarca
2.864
Catalunya
686.810

Llars amb dues persones

Municipi
614
Comarca
4.210
Catalunya
933.679

Llars amb tres persones

Municipi
461
Comarca
3.031
Catalunya
631.635

Llars amb quatre persones i més

Municipi
593
Comarca
3.652
Catalunya
692.821

Llars

Municipi
2.040
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Llars d'una persona

Municipi
373
Comarca
2.864
Catalunya
686.810

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
_
Comarca
347
Catalunya
100.637

Llars de parelles sense fills

Municipi
525
Comarca
3.478
Catalunya
725.737

Llars de parelles amb fills

Municipi
822
Comarca
5.181
Catalunya
1.059.975

Llars monoparentals

Municipi
209
Comarca
1.423
Catalunya
308.995

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
_
Comarca
464
Catalunya
62.789

Llars

Municipi
2.040
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-6
Comarca
140
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
27
Comarca
88
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
21
Comarca
228
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
95
Comarca
529
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
56
Comarca
437
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
19
Comarca
112
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
76
Comarca
417
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
95
Comarca
529
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement migratori

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total de la població

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total intercensal

Municipi
-159
Comarca
416
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-3,14
Comarca
1,22
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-0,22
Comarca
-1,39
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-2,92
Comarca
2,62
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
5.344
Comarca
34.834
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
4.472
Comarca
29.772
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
4.582
Comarca
30.182
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
3.692
Comarca
23.321
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
1.008
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
5.416
Comarca
35.842
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
5
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
2
Comarca
13
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
8
Comarca
61
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
3
Comarca
23
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
9
Comarca
52
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
1
Comarca
11
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
18
Comarca
204
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
41
Comarca
364
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
17,1
Comarca
16,4
Catalunya
14,8

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
37,5
Comarca
33,7
Catalunya
28,2

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
22,8
Comarca
23,9
Catalunya
23,5

Educació superior

Municipi
22,6
Comarca
25,9
Catalunya
33,4

Electors (Elec. municipals)

Municipi
3.774
Comarca
25.024
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
66,1
Comarca
70
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
3.733
Comarca
24.832
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
55
Comarca
56,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
3.717
Comarca
24.696
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
69,3
Comarca
71,1
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
66,3
Comarca
69,4
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
3.747
Comarca
24.882
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
2.347
Comarca
14.558
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
753
Comarca
4.744
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
3.100
Comarca
19.302
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
2.494
Comarca
17.339
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
4.601
Comarca
30.465
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
1.415
Comarca
9.140
Catalunya
1.860.585

Dones

Municipi
1.065
Comarca
7.110
Catalunya
1.655.935

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
2.485
Comarca
16.250
Catalunya
3.516.515

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
2.600
Comarca
17.100
Catalunya
3.699.930

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
85
Comarca
260
Catalunya
9.995

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
880
Comarca
3.300
Catalunya
455.890

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
75
Comarca
665
Catalunya
155.910

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
635
Comarca
6.520
Catalunya
2.364.940

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.675
Comarca
10.745
Catalunya
2.986.735

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
85
Comarca
685
Catalunya
21.270

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
45
Comarca
290
Catalunya
37.000

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
70
Comarca
390
Catalunya
69.715

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
280
Comarca
1.855
Catalunya
426.680

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
485
Comarca
3.220
Catalunya
554.665

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
500
Comarca
2.950
Catalunya
550.370

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
370
Comarca
3.605
Catalunya
721.365

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
805
Comarca
2.965
Catalunya
717.960

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.230
Catalunya
997.040

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.675
Comarca
10.745
Catalunya
2.986.735

Comptes de cotització

Municipi
225
Comarca
1.289
Catalunya
244.754

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
1.350
Comarca
8.776
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
881,56
Comarca
864,14
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
604
Comarca
3.837
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
577
Comarca
3.788
Catalunya
775.829

Total

Municipi
1.181
Comarca
7.625
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
15,2
Comarca
170,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
55
Comarca
218,4
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
15,9
Comarca
105,8
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
97,3
Comarca
990,7
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
14,9
Comarca
123,8
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
198,3
Comarca
1.609,6
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
75,3
Comarca
647,9
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
123,1
Comarca
961,7
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
198,3
Comarca
1.609,6
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
2.040
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
_
Comarca
1.993
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
671
Comarca
4.444
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
2.829
Comarca
20.194
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
1.534
Comarca
9.999
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
412
Comarca
2.727
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
_
Comarca
1.031
Catalunya
173.586

Habitatges familiars principals

Municipi
2.040
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
538.966

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
910
Comarca
5.530
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
576
Comarca
4.112
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
412
Comarca
2.973
Catalunya
369.412

Habitatges familiars principals

Municipi
2.040
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
92,7
Comarca
90,8
Catalunya
100

PIB (milions d'euros)

Municipi
164,1
Comarca
968,8
Catalunya
225.055,5

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
30,2
Comarca
26,1
Catalunya
29,1

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
103,9
Comarca
89,7
Catalunya
100

VAB agricultura

Municipi
14,8
Comarca
100,5
Catalunya
2.477,6

VAB indústria

Municipi
71,2
Comarca
289,6
Catalunya
40.776,9

VAB construcció

Municipi
9
Comarca
51,9
Catalunya
10.855,5

VAB serveis

Municipi
56,5
Comarca
452,5
Catalunya
153.704,6

VAB

Municipi
151,5
Comarca
894,6
Catalunya
207.814,6

VAB energia, aigua i residus

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB alimentació, tèxtil i química

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB maquinària, mat. elèc. i de transport

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB comerç

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB transport, inf. i comuni.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB hostaleria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. finan. i assegurances

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. immob., tècniques i adm.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB adm. pública i altres ser.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB (milers d'euros)

Municipi
83.383
Comarca
538.489
Catalunya
135.705.727

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
15,4
Comarca
14,5
Catalunya
17,6

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
87,6
Comarca
82,7
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
4.404
Comarca
30.729
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
44.544
Comarca
35.929
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
388
Comarca
327
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
21.007
Comarca
19.442
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.631
Comarca
5.209
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
6.348
Comarca
43.081
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
3
Comarca
50
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
6.351
Comarca
43.131
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
4.921
Comarca
26.239
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
307
Comarca
2.339
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
431
Comarca
2.651
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
468
Comarca
2.977
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
152
Comarca
4.525
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
68
Comarca
2.918
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
1.366
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
56
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
1
Comarca
5
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
6.348
Comarca
43.081
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
270
Comarca
2.116
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
67
Comarca
351
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
2.672
Comarca
14.708
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
826
Comarca
7.246
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
421
Comarca
1.389
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
109.491
Comarca
475.287
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
202.380
Comarca
1.972.327
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
1.660
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
21
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
4
Comarca
51
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
2
Comarca
9
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
54
Comarca
383
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
3
Comarca
34
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
29
Comarca
292
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
3.176
Comarca
20.972
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
368
Comarca
2.701
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
893
Comarca
5.992
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
247
Comarca
1.354
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
4.684
Comarca
31.019
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,15
Comarca
1,33
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
83,6
Comarca
50,6
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
17
Comarca
103
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
8.171,11
Comarca
22.630
Catalunya
3.823.878,74

Document Actions