33° / 13° Clar

En xifres

Agramunt, amb 5391 habitants, és la població capdavantera de la comarca natural de la Ribera del Sió. Situada en el punt de confluència de l'Urgell, la Segarra i la Noguera, entre les serres d'Almenara i de Montclar, té com a eixos principals el riu Sió i el Canal d'Urgell, que rega bona part del seu terme municipal. La seva economia es basa principalment en l'agricultura, la indústria metal·lúrgica i de serveis i els petits comerços, tot i que el sector del torró i la xocolata a la pedra han esdevingut un sector important i de sempre han estat un pol d'atracció per a visitants.

Partit judicial: Balaguer

Comarca: Urgell

Extensió: 79 km2

Altitud: 337 m

Habitants: 5391 (a 14 de novembre de 2018)

Pobles del municipi: Montclar d'Urgell, Almenara Alta, La Donzell d'Urgell, Mafet, Les Puelles i Rocabertí.

Vista aèria Agramunt

Agramunt

Codi
250030
Comarca
Urgell
Població
5.464
Superfície
79,65
Densitat
68,6
Altitud
337

Superfície (km²)

Municipi
79,65
Comarca
579,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
68,6
Comarca
64,3
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
2.763
Comarca
18.868
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
2.701
Comarca
18.408
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
5.464
Comarca
37.276
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
834
Comarca
5.791
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
3.530
Comarca
24.163
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
833
Comarca
5.777
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
267
Comarca
1.545
Catalunya
250.143

Població

Municipi
5.464
Comarca
37.276
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
412
Comarca
2.917
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
1.860
Comarca
12.706
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
393
Comarca
2.675
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
98
Comarca
570
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
2.763
Comarca
18.868
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
422
Comarca
2.874
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
1.670
Comarca
11.457
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
440
Comarca
3.102
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
169
Comarca
975
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
2.701
Comarca
18.408
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
3.948
Comarca
26.892
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
465
Comarca
2.668
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
1.051
Comarca
7.716
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
5.464
Comarca
37.276
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
4.506
Comarca
30.160
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
958
Comarca
7.116
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
5.464
Comarca
37.276
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.264
Comarca
14.962
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
499
Comarca
3.906
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
2.763
Comarca
18.868
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.242
Comarca
15.198
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
459
Comarca
3.210
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
2.701
Comarca
18.408
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
136
Comarca
699
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
148
Comarca
722
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
284
Comarca
1.421
Catalunya
357.011

Població resident

Municipi
5.411
Comarca
37.116
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
-180
Comarca
-901
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
5.231
Comarca
36.215
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
96,7
Comarca
97,6
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
905
Comarca
6.290
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
85,1
Comarca
80,3
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
19
Comarca
145
Catalunya
29.832

Naixements. Nenes

Municipi
32
Comarca
163
Catalunya
28.632

Naixements

Municipi
51
Comarca
308
Catalunya
58.464

Defuncions. Homes

Municipi
32
Comarca
226
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
27
Comarca
232
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
59
Comarca
458
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
7
Comarca
89
Catalunya
15.662

Llars amb una persona

Municipi
373
Comarca
2.864
Catalunya
686.810

Llars amb dues persones

Municipi
614
Comarca
4.210
Catalunya
933.679

Llars amb tres persones

Municipi
461
Comarca
3.031
Catalunya
631.635

Llars amb quatre persones i més

Municipi
593
Comarca
3.652
Catalunya
692.821

Llars

Municipi
2.040
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Llars d'una persona

Municipi
373
Comarca
2.864
Catalunya
686.810

Llars de parelles sense fills

Municipi
525
Comarca
3.478
Catalunya
725.737

Llars de parelles amb fills

Municipi
822
Comarca
5.181
Catalunya
1.059.975

Llars monoparentals

Municipi
209
Comarca
1.423
Catalunya
308.995

Llars

Municipi
2.040
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
27
Comarca
188
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
17
Comarca
67
Catalunya
-8.971

Saldo migratori intern

Municipi
44
Comarca
255
Catalunya
-8.971

Immigracions externes

Municipi
70
Comarca
448
Catalunya
118.760

Emigracions externes

Municipi
50
Comarca
222
Catalunya
62.236

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
11
Comarca
86
Catalunya
17.499

Immigracions de la resta del món

Municipi
59
Comarca
362
Catalunya
101.261

Immigracions externes

Municipi
70
Comarca
448
Catalunya
118.760

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
853
Comarca
5.797
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
16,45
Comarca
17,09
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
1
Comarca
0,18
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
15,45
Comarca
16,91
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
5.344
Comarca
34.834
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
4.472
Comarca
29.772
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
4.582
Comarca
30.182
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
3.692
Comarca
23.321
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
5.416
Comarca
35.842
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
5
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
2
Comarca
13
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
8
Comarca
61
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
3
Comarca
23
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
8
Comarca
51
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
10
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
18
Comarca
204
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
39
Comarca
362
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
21,8
Comarca
20,9
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
35
Comarca
31,1
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
22
Comarca
23,5
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
21,1
Comarca
24,5
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
3.831
Comarca
25.197
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
62,1
Comarca
62,7
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
3.773
Comarca
24.658
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
81,7
Comarca
82
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
3.762
Comarca
24.633
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
58,9
Comarca
60,9
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
42,9
Comarca
48,8
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
3.820
Comarca
25.074
Catalunya
5.318.296

Població ocupada

Municipi
2.347
Comarca
14.558
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
753
Comarca
4.744
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
3.100
Comarca
19.302
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
2.494
Comarca
17.339
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
4.601
Comarca
30.465
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
1.400
Comarca
9.013
Catalunya
1.807.130

Dones

Municipi
1.011
Comarca
6.881
Catalunya
1.601.203

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
2.411
Comarca
15.894
Catalunya
3.408.333

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
2.518
Comarca
16.749
Catalunya
3.586.318

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
80
Comarca
256
Catalunya
9.873

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
906
Comarca
3.228
Catalunya
448.553

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
76
Comarca
654
Catalunya
147.226

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
608
Comarca
6.339
Catalunya
2.267.176

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.670
Comarca
10.477
Catalunya
2.872.828

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
97
Comarca
720
Catalunya
21.855

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
309
Catalunya
37.861

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
71
Comarca
398
Catalunya
69.826

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
274
Comarca
1.843
Catalunya
426.501

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
497
Comarca
3.270
Catalunya
556.043

Afiliacions a centres SS fins a 50 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
936
Comarca
6.742
Catalunya
1.250.039

Afiliacions a centres SS de 51 a 250 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
483
Comarca
2.306
Catalunya
672.962

Afiliacions a centres SS de 251 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
251
Comarca
1.429
Catalunya
949.827

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.670
Comarca
10.477
Catalunya
2.872.828

Comptes de cotització

Municipi
218
Comarca
1.281
Catalunya
243.389

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
1.350
Comarca
8.776
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
881,56
Comarca
864,14
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
604
Comarca
3.837
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
577
Comarca
3.788
Catalunya
775.829

Total

Municipi
1.181
Comarca
7.625
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
28,2
Comarca
217
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
62,5
Comarca
262,7
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
19,2
Comarca
129,3
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
111,2
Comarca
1.152,3
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
15,2
Comarca
131,7
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
236,4
Comarca
1.893
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
94,1
Comarca
790,3
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
142,3
Comarca
1.102,7
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
236,4
Comarca
1.893
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
2.040
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars buits

Municipi
671
Comarca
4.444
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
2.829
Comarca
20.194
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
1.534
Comarca
9.999
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
412
Comarca
2.727
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principals

Municipi
2.040
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
910
Comarca
5.530
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
576
Comarca
4.112
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
412
Comarca
2.973
Catalunya
369.412

Habitatges familiars principals

Municipi
2.040
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
92,7
Comarca
90,8
Catalunya
100

PIB (milions d'euros)

Municipi
177,7
Comarca
1.047,3
Catalunya
249.900,5

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
33,1
Comarca
28,5
Catalunya
32,6

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
101,7
Comarca
87,6
Catalunya
100

VAB agricultura

Municipi
12,8
Comarca
88,4
Catalunya
2.197,8

VAB indústria

Municipi
74,9
Comarca
300,6
Catalunya
44.266,6

VAB construcció

Municipi
10,4
Comarca
59,3
Catalunya
12.140,5

VAB serveis

Municipi
65
Comarca
512,9
Catalunya
170.742,4

VAB

Municipi
163,1
Comarca
961,2
Catalunya
229.347,2

RFDB (milers d'euros)

Municipi
85.015
Comarca
544.202
Catalunya
139.741.988

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
15,9
Comarca
14,8
Catalunya
18,2

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
87
Comarca
81,4
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
4.385
Comarca
30.794
Catalunya
5.855.886

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
44.557,4
Comarca
35.784,4
Catalunya
70.537,2

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
387,6
Comarca
323,9
Catalunya
485,9

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
20.147
Comarca
19.092
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.420
Comarca
5.119
Catalunya
7.193

IPPF. Patrimoni total per declarant (euros)

Municipi
451.234
Comarca
403.750
Catalunya
516.035

IPPF. Declaració d'actius reals (%)

Municipi
44,2
Comarca
33,5
Catalunya
37,4

IPPF. Declaració d'actius financers (%)

Municipi
55,8
Comarca
66,5
Catalunya
62,6

Superfície de terres llaurades

Municipi
7.408
Comarca
43.575
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
371
Comarca
2.472
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
7.780
Comarca
46.047
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
7.054
Comarca
34.994
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
323
Comarca
4.487
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
26
Comarca
2.832
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
5
Comarca
1.245
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
7.408
Comarca
43.575
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
19
Comarca
71
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
273
Comarca
2.071
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
292
Comarca
2.142
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
208
Comarca
1.708
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
84
Comarca
434
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
292
Comarca
2.142
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
3.521
Comarca
11.752
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
2.126
Comarca
15.080
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
297
Comarca
1.165
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
73.969
Comarca
366.576
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
249.657
Comarca
2.096.676
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
603
Comarca
7.112
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
105
Comarca
234
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
4
Comarca
51
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
2
Comarca
9
Catalunya
3.083

Places d'hotels

Municipi
54
Comarca
383
Catalunya
318.954

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
351

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
262.346

Turisme rural

Municipi
3
Comarca
33
Catalunya
2.514

Places de turisme rural

Municipi
29
Comarca
282
Catalunya
20.190

Turismes

Municipi
3.184
Comarca
20.959
Catalunya
3.554.258

Motocicletes

Municipi
362
Comarca
2.599
Catalunya
882.094

Vehicles industrials

Municipi
910
Comarca
6.020
Catalunya
779.051

Altres vehicles

Municipi
233
Comarca
1.387
Catalunya
172.003

Parc de vehicles

Municipi
4.689
Comarca
30.965
Catalunya
5.387.406

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,6
Comarca
1,37
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
53,6
Comarca
44,6
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
16
Comarca
103
Catalunya
15.740

Generació de residus (tones)

Municipi
9.903,48
Comarca
23.303,98
Catalunya
3.812.262,98

Document Actions