27° / 14° Núvols

En xifres

Agramunt, amb 5391 habitants, és la població capdavantera de la comarca natural de la Ribera del Sió. Situada en el punt de confluència de l'Urgell, la Segarra i la Noguera, entre les serres d'Almenara i de Montclar, té com a eixos principals el riu Sió i el Canal d'Urgell, que rega bona part del seu terme municipal. La seva economia es basa principalment en l'agricultura, la indústria metal·lúrgica i de serveis i els petits comerços, tot i que el sector del torró i la xocolata a la pedra han esdevingut un sector important i de sempre han estat un pol d'atracció per a visitants.

Partit judicial: Balaguer

Comarca: Urgell

Extensió: 79 km2

Altitud: 337 m

Habitants: 5391 (a 14 de novembre de 2018)

Pobles del municipi: Montclar d'Urgell, Almenara Alta, La Donzell d'Urgell, Mafet, Les Puelles i Rocabertí.

Vista aèria Agramunt

Agramunt

Codi
250030
Comarca
Urgell
Població
5.464
Superfície
79,65
Densitat
68,6
Altitud
337

Superfície (km²)

Municipi
79,65
Comarca
579,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
68,6
Comarca
64,3
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
2.763
Comarca
18.868
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
2.701
Comarca
18.408
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
5.464
Comarca
37.276
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
834
Comarca
5.791
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
3.530
Comarca
24.163
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
833
Comarca
5.777
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
267
Comarca
1.545
Catalunya
250.143

Població

Municipi
5.464
Comarca
37.276
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
412
Comarca
2.917
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
1.860
Comarca
12.706
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
393
Comarca
2.675
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
98
Comarca
570
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
2.763
Comarca
18.868
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
422
Comarca
2.874
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
1.670
Comarca
11.457
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
440
Comarca
3.102
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
169
Comarca
975
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
2.701
Comarca
18.408
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
3.948
Comarca
26.892
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
465
Comarca
2.668
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
1.051
Comarca
7.716
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
5.464
Comarca
37.276
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
4.506
Comarca
30.160
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
958
Comarca
7.116
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
5.464
Comarca
37.276
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.264
Comarca
14.962
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
499
Comarca
3.906
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
2.763
Comarca
18.868
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.242
Comarca
15.198
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
459
Comarca
3.210
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
2.701
Comarca
18.408
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
136
Comarca
699
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
148
Comarca
722
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
284
Comarca
1.421
Catalunya
357.011

Població resident

Municipi
5.411
Comarca
37.116
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
-180
Comarca
-901
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
5.231
Comarca
36.215
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
96,7
Comarca
97,6
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
905
Comarca
6.290
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
85,1
Comarca
80,3
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
13
Comarca
141
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
20
Comarca
136
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
33
Comarca
277
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
32
Comarca
226
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
27
Comarca
232
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
59
Comarca
458
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
7
Comarca
89
Catalunya
15.662

Llars amb una persona

Municipi
373
Comarca
2.864
Catalunya
686.810

Llars amb dues persones

Municipi
614
Comarca
4.210
Catalunya
933.679

Llars amb tres persones

Municipi
461
Comarca
3.031
Catalunya
631.635

Llars amb quatre persones i més

Municipi
593
Comarca
3.652
Catalunya
692.821

Llars

Municipi
2.040
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Llars d'una persona

Municipi
373
Comarca
2.864
Catalunya
686.810

Llars de parelles sense fills

Municipi
525
Comarca
3.478
Catalunya
725.737

Llars de parelles amb fills

Municipi
822
Comarca
5.181
Catalunya
1.059.975

Llars monoparentals

Municipi
209
Comarca
1.423
Catalunya
308.995

Llars

Municipi
2.040
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-6
Comarca
140
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
27
Comarca
88
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
21
Comarca
228
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
95
Comarca
529
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
56
Comarca
437
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
19
Comarca
112
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
76
Comarca
417
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
95
Comarca
529
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
853
Comarca
5.797
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
16,45
Comarca
17,09
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
1
Comarca
0,18
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
15,45
Comarca
16,91
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
5.344
Comarca
34.834
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
4.472
Comarca
29.772
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
4.582
Comarca
30.182
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
3.692
Comarca
23.321
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
5.416
Comarca
35.842
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
5
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
2
Comarca
13
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
8
Comarca
61
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
3
Comarca
23
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
8
Comarca
51
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
10
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
18
Comarca
204
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
39
Comarca
362
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
21,8
Comarca
20,9
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
35
Comarca
31,1
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
22
Comarca
23,5
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
21,1
Comarca
24,5
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
3.831
Comarca
25.197
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
62,1
Comarca
62,7
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
3.773
Comarca
24.658
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
81,7
Comarca
82
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
3.762
Comarca
24.633
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
58,9
Comarca
60,9
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
42,9
Comarca
48,8
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
3.820
Comarca
25.074
Catalunya
5.318.296

Població ocupada

Municipi
2.347
Comarca
14.558
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
753
Comarca
4.744
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
3.100
Comarca
19.302
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
2.494
Comarca
17.339
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
4.601
Comarca
30.465
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
1.415
Comarca
9.207
Catalunya
1.833.679

Dones

Municipi
1.025
Comarca
6.866
Catalunya
1.582.659

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
2.440
Comarca
16.073
Catalunya
3.416.338

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
2.541
Comarca
16.817
Catalunya
3.565.035

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
80
Comarca
265
Catalunya
10.300

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
900
Comarca
3.320
Catalunya
454.930

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
75
Comarca
675
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
640
Comarca
6.250
Catalunya
2.327.430

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.695
Comarca
10.510
Catalunya
2.943.190

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
95
Comarca
715
Catalunya
21.770

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
290
Catalunya
37.790

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
75
Comarca
400
Catalunya
69.970

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
280
Comarca
1.885
Catalunya
429.340

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
495
Comarca
3.290
Catalunya
558.875

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
520
Comarca
3.005
Catalunya
556.740

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
335
Comarca
3.400
Catalunya
714.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
845
Comarca
2.915
Catalunya
708.480

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.190
Catalunya
963.565

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.695
Comarca
10.510
Catalunya
2.943.190

Comptes de cotització

Municipi
222
Comarca
1.306
Catalunya
247.208

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
1.350
Comarca
8.776
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
881,56
Comarca
864,14
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
604
Comarca
3.837
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
577
Comarca
3.788
Catalunya
775.829

Total

Municipi
1.181
Comarca
7.625
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
28,2
Comarca
217
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
62,5
Comarca
262,7
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
19,2
Comarca
129,3
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
111,2
Comarca
1.152,3
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
15,2
Comarca
131,7
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
236,4
Comarca
1.893
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
94,1
Comarca
790,3
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
142,3
Comarca
1.102,7
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
236,4
Comarca
1.893
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
2.040
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars buits

Municipi
671
Comarca
4.444
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
2.829
Comarca
20.194
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
1.534
Comarca
9.999
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
412
Comarca
2.727
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principals

Municipi
2.040
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
910
Comarca
5.530
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
576
Comarca
4.112
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
412
Comarca
2.973
Catalunya
369.412

Habitatges familiars principals

Municipi
2.040
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
92,7
Comarca
90,8
Catalunya
100

PIB (milions d'euros)

Municipi
177,7
Comarca
1.047,3
Catalunya
249.900,5

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
33,1
Comarca
28,5
Catalunya
32,6

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
101,7
Comarca
87,6
Catalunya
100

VAB agricultura

Municipi
12,8
Comarca
88,4
Catalunya
2.197,8

VAB indústria

Municipi
74,9
Comarca
300,6
Catalunya
44.266,6

VAB construcció

Municipi
10,4
Comarca
59,3
Catalunya
12.140,5

VAB serveis

Municipi
65
Comarca
512,9
Catalunya
170.742,4

VAB

Municipi
163,1
Comarca
961,2
Catalunya
229.347,2

RFDB (milers d'euros)

Municipi
85.015
Comarca
544.202
Catalunya
139.741.988

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
15,9
Comarca
14,8
Catalunya
18,2

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
87
Comarca
81,4
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
4.404
Comarca
30.729
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
44.544
Comarca
35.929
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
388
Comarca
327
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
20.147
Comarca
19.092
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.420
Comarca
5.119
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
7.408
Comarca
43.575
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
371
Comarca
2.472
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
7.780
Comarca
46.047
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
7.054
Comarca
34.994
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
323
Comarca
4.487
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
26
Comarca
2.832
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
5
Comarca
1.245
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
7.408
Comarca
43.575
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
19
Comarca
71
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
273
Comarca
2.071
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
292
Comarca
2.142
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
208
Comarca
1.708
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
84
Comarca
434
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
292
Comarca
2.142
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
3.521
Comarca
11.752
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
2.126
Comarca
15.080
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
297
Comarca
1.165
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
73.969
Comarca
366.576
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
249.657
Comarca
2.096.676
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
603
Comarca
7.112
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
105
Comarca
234
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
4
Comarca
51
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
2
Comarca
9
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
54
Comarca
383
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
3
Comarca
34
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
29
Comarca
292
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
3.176
Comarca
20.972
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
368
Comarca
2.701
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
893
Comarca
5.992
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
247
Comarca
1.354
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
4.684
Comarca
31.019
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,6
Comarca
1,37
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
53,6
Comarca
44,6
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
15
Comarca
101
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
8.495,12
Comarca
20.564,61
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions