Plaça Mercadal

BÉ CULTURAL D'INTERÈS NACIONAL

A les darreries de l'any 1700, els agramuntins s'adonaren que ja Plaça Mercadalno es podia edificar muralles endins. El recinte que voltava la vila seguint les muralles que l'encerclaven, en tots aquells trossos sobre els quals no pesava la servitud de llum, aireig o accés d'un contigu, havia estat ja ocupat per noves edificacions. Calia, doncs, pensar en espais muralles enfora si volia eixamplar-se la població. Així sorgí la idea del Mercadal. Perquè la cosa quedés més arrodonida, van fer un projecte urbanístic modern i vistós, el qual fou aprovat per l'autoritat competent.

El plànol del Mercadal, amb data de 1804, es pot contemplar penjat d'una dependència de Ca la Vila. Es tracta d'una plaça quadrada, simètrica i porticada; a cada una de les cares corresponen vuit arcades dels coberts de davant les cases, les quals totes tenen el mateix aspecte visual. La plaça Mercadal fou una de les primeres places catalanes -algú ha dit la primera- edificada d'acord amb un projecte previ.