Pont de ferro

BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCALPont de ferro

Es troba a les afores del poble, a l'oest, en una zona d'horts, en la confluència entre el Riu Sió i el Canal d'Urgell. La primera construcció d'aquest pont es va realitzar l'any 1857, amb 7 arcs rebaixats de pedra i maçoneria.

Les pluges del dia de Santa Tecla ( 23 de setembre de 1874) elevaren les aigües fins a 9 metres, de manera que varen començar a sobrepassar l'obra en cascada, soscavant la fomentació fins al punt de provocar la ruïna total del pont, que va acabar ensorrant-se en la seva totalitat.
La necessitat de construir ràpidament l'aqüeducte perquè quedava tallat el subministrament d'aigua a la resta de l'Urgell esdevingué la raó principal de la nova situació. Després d'analitzar algunes solucions alternatives, s'encarregaren les obres a l'empresa La Maquinista Terrestre i Marítima de la família Girona, sota les ordres de l'enginyer Josep Mª Cornet i Mas.

L'aqüeducte fou construït 14 anys abans que la Torre Eiffel, utilitzant la mateixa tècnica constructiva, i fou presentat com a emblemàtic de les possibilitats que donava l'acer com a nou material.