Els Estudis

Aprenentatge bàsic (AB)

L'Aprenentatge Bàsic (AB) consta de dos cursos, AB 1 i AB 2, destinats als alumnes de 6 a 7 anys (1r i 2n de Primària).

image

L’Aprenentatge Bàsic (AB) consta de dos cursos: AB 1 i AB2. En aquesta etapa l’alumne pot començar l’aprenentatge d’un instrument. L’objectiu d’aquesta etapa és estimular i potenciar més profundament la sensibilitat de l’alumne vers la música a través del sentit auditiu, el ritme, el moviment, el cant i la iniciació en la pràctica instrumental. S’establiran les bases per poder continuar amb els estudis de Nivell Mitjà.

  • AB1 (6 anys-1r Primària)
  •  AB2 (7 anys- 2n Primària)