Els Estudis

Nivell Elemental

El Nivell Elemental consta de quatre cursos (NE1 a NE4), generalment corresponents a 3r a 6è de Primària, centrant-se en l'aprenentatge musical amb llenguatge musical, instrument i agrupacions instrumentals per proporcionar una formació completa des de diferents àmbits.


El Nivell Elemental consta de 4 cursos que corresponen normalment a 3r, 4rt, 5è i 6è de Primària.

L’objectiu principal d’aquesta etapa és endinsar-se en l’aprenentatge musical d’una manera més completa des de tres àmbits diferents: el llenguatge musical i el cant coral; la pràctica instrumental i la música en grup.

Els cursos i la seva càrrega horària  s’organitzen de la següent manera:

NIVELL ELEMENTAL 1 (NE 1). 8 anys

Llenguatge musical

Instrument  (30 min)

NIVELL ELEMENTAL 2 (NE2) 9 anys

Llenguatge musical

Instrument  (30 min)

Agrupacions instrumentals (1 hora)

NIVELL ELEMENTAL 3 (NE3) 10 anys

Llenguatge musical

Instrument  (30 min*)

Agrupacions instrumentals (1 hora)

NIVELL ELEMENTAL 4 (NE4) 11 anys

Llenguatge musical

Instrument  (45 min)

Agrupacions instrumentals (1 hora)