Els Estudis

Nivell Mitjà I Mòdul

L'etapa de Nivell Mitjà, dirigida a alumnes de 12 a 16 anys, compren quatre cursos amb classes de llenguatge musical, cant coral, instrument, agrupació instrumental i música de cambra.

Etapa adreçada a alumnes de 12 a 16 anys. En aquesta etapa l’alumnat rep classes de llenguatge musical, cant coral, instrument, agrupació instrumental, cambra.

A partir dels 12 anys i un cop acabada l’etapa de Nivell Elemental, l’escola ofereix la possibilitat als alumnes que no desitgen seguir amb el Nivell Mitjà, la possibilitat de triar les assignatures que vulguin aïlladament. És a dir, poden seguir tocant l’instrument sense fer llenguage, per exemple. Aquesta és una etapa més aviat a la carta. És important, però, haver acabat els estudis de Nivell Elemental per tenir una base musical prou sòlida per a seguir només amb l’instrument.

L’etapa de  Nivell Mitjà que ofereix l’escola, consta de 4 cursos.

NIVELL MITJÀ 1 (12 anys)

Llenguatge Musical (45 min.)

Improvisació (45 min.)

Instrument (45 min. )

Agrupacions (cambres, conjunts, agrupacions, etc) (2 hores)

NIVELL MITJÀ 2 (13 anys)

Llenguatge Musical (45 min.)

Improvisació (45 min.)

Instrument (45 min. )

Agrupacions (cambres, conjunts, agrupacions, etc) (2 hores)

NIVELL MITJÀ 3 (14 anys)

Llenguatge Musical (45 min.)

Improvisació (45 min.)

Instrument (45 min. )

Agrupacions (cambres, conjunts, agrupacions, etc) (2 hores)

NIVELL MITJÀ 4  (15 anys)

Llenguatge Musical (45 min.)

Improvisació (45 min.)

Instrument (45 min. )

Agrupacions (cambres, conjunts, agrupacions, etc) (2 hores)