Els Estudis

Preparació Grau Professional (PGP)

La Preparació al Grau Professional (PGP) a l'Escola Municipal de Música d'Agramunt és un programa dissenyat per preparar els estudiants per a les proves d'accés als conservatoris.

image
La Preparació al Grau Porfessional (PGP) permet a l’alumnat que sol·licita aquests estudis,  preparar-se per fer una prova d’accés a un Conservatori. L’Escola Municipal de Música d’Agramunt, com a escola de música, ofereix ensenyaments no reglats però ha de permetre a l’alumnat que es vulgui professionalitzar oferir-li una via d’ accés als estudis reglats.
  • PREPARACIÓ AL GRAU PROFESSIONAL (PGP)

Llenguatge Musical (2 hores)

Cant Coral (45 min.)

Cambra/Agrupacions Instrumentals (2 hores)

Instrument (1 hora)

Instrument complementari/acompanyament (30 min.)