L'A.F.A. de l'Era

L'A.F.A. de l'Era

L'A.F.A. és una associació formada per les famílies de l’escola i representades per una junta elegida en l’assemblea general que es fa al mes de juliol de cada curs. L’A.F.A. s’encarrega de proporcionar material a la Llar per a tots els infants, d’organitzar festes i trobades entre famílies i de coordinar-se amb la direcció del centre per a que aquesta relació família-escola sigui el més fluida possible. Per poder contactar amb l'Associació de Families de l'Era podeu enviar correu electrònic a afaleradagramunt@gmail.com