L'Era

L'Era

L'any 2017 la llar d'infants l'Era obria les portes per primera vegada. El projecte de la llar, iniciat el 2015, ha estat concebut des de la sostenibilitat ambiental. En aquest sentit, el nom de l'equipament respon a la voluntat d'incorporar elements propis del nostre territori.

La titularitat del nostre Centre és municipal. L’Ajuntament d’Agramunt és el responsable jurídic del seu funcionament i finançament.

L'ERA (227 de 232).jpgLa Llar d’Infants l’Era està ubicada al carrer Asgous núm. 22, a la part  est d’Agramunt. L’edifici, de nova construcció,  es va inaugurar l’any 2017 i es va construir per substituir el que abans acollia la Llar d’Infants Nins i que, arran de les inundacions de l’any 2015, va quedar inhabilitat com a centre educatiu. Aquest nou edifici ha estat construït a partir de fusta tractada i amb un sistema de climatització d’alta eficiència energètica amb un bon sistema d’aïllament i renovació d’aire.

L’escola disposa de 5 aules i un gran espai interior anomenat La Plaça. Cada aula acull un espai i així tenim el Niu on hi ha els nadons, l’Espai Sensorial, l’Espai Creatiu, l’Espai Psicomotriu, l’Espai Descoberta i l’Espai Llum que a la vegada fa de dormitori per fer les migdiades. Cada aula té el seu lavabo i dos vàters per als infants. També té accés directe al canviador que és compartit amb l’aula paral·lela.

Es disposa també d’un Espai Migdia (on s’hi menja), la Plaça (espai polivalent on s’hi fan diverses activitats), una cuina, dos trasters, un lavabo adaptat, una sala de professors, un despatx, un vestidor i un lavabo i canviador per a les educadores.

L’espai exterior és un pati-jardí i disposa d’un gran sorral, un hort, una font i un gran porxo on hi conflueixen totes les aules.

 

Qui som?

La Llar d’infants municipal l’ERA d’Agramunt és un centre d’educació infantil de primer cicle de
titularitat municipal que pot acollir infants d’edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys.
La llar té una capacitat total de 72 places distribuïdes en:
0-1 any: 8 infants
1-2 anys: 2 grups de 13 infants
2-3 anys: 2 grups un de 20 infants i un de 18 infants
El nostre objectiu és acompanyar l’infant a desenvolupar-se integralment en un ambient
motivador, de llibertat i d’autonomia.

Què fem?

• Ajudem els infants a créixer i a desenvolupar harmònicament totes les seves capacitats i
la seva personalitat.
• Fomentem el coneixement de l’entorn més proper a partir de l’observació, la manipulació i
l’experimentació
• Potenciem les relacions amb les famílies per tal d’afavorir la participació conjunta en
l’educació dels infants
• Proporcionem un ambient apropiat que afavoreixi les primeres relacions socials del
l’infant fora de la família.
• Fomentem la llibertat d’actuació dels infants a fi que coneixent les seves limitacions, drets i
capacitats es mostri el més autònom possible
• Ajudem els infants a exterioritzar les emocions i sentiments per afavorir el propi creixement
personal
• Utilitzem el català i la cultura catalana com a mitjà de comunicació i integració

Equip de professionals

Tots els infants tenen una educadora de referència, tot i que poden ser atesos per qualsevol
membre de l’equip educatiu.
L’equip de la Llar d’infants municipal l’Era d’Agramunt està format per:
• 5 educadores tutores d’un grup d’infants
• 1 monitora de serveis complementaris
• 1 directora i auxiliar

Horari

HORARI ESCOLAR
L’horari d’atenció als infants és de dilluns a divendres
• Matí: de 8.45 a 12.30 h.
• Tarda: de 14.45 a 18h.


HORARI COMPLEMENTARI
Per donar resposta a les necessitats de les famílies dels infants matriculats a la Llar i permetre la
conciliació familiar i laboral, proposem diferents horaris que complementen la jornada escolar.

• Servei d’acollida al matí ( de 8 a 8.45 h)
Es pot entrar en qualsevol moment durant tota l’hora d’acollida. Si l’entrada és a partir de
les 8.25 es cobrarà mitja sessió

• Servei de migdia (de 12.30 a 13.15h).
Es poden venir a recollir durant tota l’estona que dura el servei. Si és abans de les 13.00, es
cobrarà mitja sessió.

• Servei de permanència a la tarda (de 18 a 19 h). Espai de joc i activitats. Es poden venir a
recollir durant tota l’estona que dura el servei. Si és abans de les 18.30 es cobrarà mitja
sessió.

Entrades i sortides

Cal respectar els horaris d’entrada i sortida pel bon funcionament del centre. Si la recollida de
l’infant es dóna dins del marge de l’horari complementari, es considera que es fa ús d’aquest i es
cobrarà la quota corresponent.

Al matí, migdia i tarda hi ha unes franges flexibles per acompanyar els infants a l’escola i recollir-los
abans o després de dinar i per incorporar-se de nou a la Llar a la tarda.

La recollida de tarda serà sempre com a màxim a les 18 h. tot i que podran sortir abans d’aquesta
hora. Cal tenir present que no és aconsellable que estiguin més de 8 hores seguides a l’escola,
perquè és important que l’infant gaudeixi de temps en l’ambient familiar.

A l’hora de sortir no es lliurarà cap infant a cap persona desconeguda per les educadores. Si el pare
o la mare o persona habitual que recull l’infant no poden venir a buscar-lo, podeu avisar-nos amb
antelació (email, telèfon, app, etc.) i dir-nos qui vindrà. En cas que qui el vingui a buscar sigui un
menor d’edat caldrà una autorització específica.

Calendari

El centre restarà obert al públic des de la segona quinzena de setembre (segons marca el calendari
escolar del Departament d’Ensenyament per al començament del curs escolar) i fins el 31 de juliol.

El centre restarà tancat durant les vacances de Nadal i Setmana Santa (segons marca el calendari
escolar del Departament d’Ensenyament), el mes d’agost i el dies de lliure disposició acordats pel
Consell Escolar Municipal.