L'Era

Calendari i horaris

Horari

HORARI ESCOLAR
L’horari d’atenció als infants és de dilluns a divendres
• Matí: de 8.45 a 12.30 h.
• Tarda: de 14.45 a 18h.


HORARI COMPLEMENTARI
Per donar resposta a les necessitats de les famílies dels infants matriculats a la Llar i permetre la
conciliació familiar i laboral, proposem diferents horaris que complementen la jornada escolar.

• Servei d’acollida al matí ( de 8 a 8.45 h)
Es pot entrar en qualsevol moment durant tota l’hora d’acollida. Si l’entrada és a partir de
les 8.25 es cobrarà mitja sessió

• Servei de migdia (de 12.30 a 13.15h).
Es poden venir a recollir durant tota l’estona que dura el servei. Si és abans de les 13.00, es
cobrarà mitja sessió.

• Servei de permanència a la tarda (de 18 a 19 h). Espai de joc i activitats. Es poden venir a
recollir durant tota l’estona que dura el servei. Si és abans de les 18.30 es cobrarà mitja
sessió.

Entrades i sortides

Cal respectar els horaris d’entrada i sortida pel bon funcionament del centre. Si la recollida de
l’infant es dóna dins del marge de l’horari complementari, es considera que es fa ús d’aquest i es
cobrarà la quota corresponent.

Al matí, migdia i tarda hi ha unes franges flexibles per acompanyar els infants a l’escola i recollir-los
abans o després de dinar i per incorporar-se de nou a la Llar a la tarda.

La recollida de tarda serà sempre com a màxim a les 18 h. tot i que podran sortir abans d’aquesta
hora. Cal tenir present que no és aconsellable que estiguin més de 8 hores seguides a l’escola,
perquè és important que l’infant gaudeixi de temps en l’ambient familiar.

A l’hora de sortir no es lliurarà cap infant a cap persona desconeguda per les educadores. Si el pare
o la mare o persona habitual que recull l’infant no poden venir a buscar-lo, podeu avisar-nos amb
antelació (email, telèfon, app, etc.) i dir-nos qui vindrà. En cas que qui el vingui a buscar sigui un
menor d’edat caldrà una autorització específica.

Calendari

El centre restarà obert al públic des de la segona quinzena de setembre (segons marca el calendari
escolar del Departament d’Ensenyament per al començament del curs escolar) i fins el 31 de juliol.

El centre restarà tancat durant les vacances de Nadal i Setmana Santa (segons marca el calendari
escolar del Departament d’Ensenyament), el mes d’agost i el dies de lliure disposició acordats pel
Consell Escolar Municipal.