L'Era

Sobre nosaltres

Qui som?

La Llar d’infants municipal l’ERA d’Agramunt és un centre d’educació infantil de primer cicle de
titularitat municipal que pot acollir infants d’edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys.
La llar té una capacitat total de 72 places distribuïdes en:
0-1 any: 8 infants
1-2 anys: 2 grups de 13 infants
2-3 anys: 2 grups un de 20 infants i un de 18 infants
El nostre objectiu és acompanyar l’infant a desenvolupar-se integralment en un ambient
motivador, de llibertat i d’autonomia.

Què fem?

• Ajudem els infants a créixer i a desenvolupar harmònicament totes les seves capacitats i
la seva personalitat.
• Fomentem el coneixement de l’entorn més proper a partir de l’observació, la manipulació i
l’experimentació
• Potenciem les relacions amb les famílies per tal d’afavorir la participació conjunta en
l’educació dels infants
• Proporcionem un ambient apropiat que afavoreixi les primeres relacions socials del
l’infant fora de la família.
• Fomentem la llibertat d’actuació dels infants a fi que coneixent les seves limitacions, drets i
capacitats es mostri el més autònom possible
• Ajudem els infants a exterioritzar les emocions i sentiments per afavorir el propi creixement
personal
• Utilitzem el català i la cultura catalana com a mitjà de comunicació i integració

Equip de professionals

Tots els infants tenen una educadora de referència, tot i que poden ser atesos per qualsevol
membre de l’equip educatiu.
L’equip de la Llar d’infants municipal l’Era d’Agramunt està format per:
• 5 educadores tutores d’un grup d’infants
• 1 monitora de serveis complementaris
• 1 directora i auxiliar