Formulari de contacte

Ompliu aquest formulari per a contactar amb els propietaris del lloc web.

D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), les dades personals recollides en el present formulari seran objecte de tractament per part de l’Ajuntament d’Agramunt, amb la finalitat de gestionar els serveis municipals . La base legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment, el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals, el compliment d’obligacions legals, l’interès públic i exercici de poders públics. Es podran exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a l'adreça protecciodades@agramunt.cat. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça dpd@agramunt.cat. En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractual-ment previst, o mentre es mantingui el consentiment de l'interessat. No es farà cessió de les dades recollides, excepte pel compliment d’obligacions legals. Preguem comuniqui de forma inmediata a protecciodades@agramunt.cat qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb el fi que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.