Perfil del contractant

ccediu al portal únic i complet per a la difusió de la informació de l'activitat contractual i dels perfils de contractant de tots els òrgans de contractació de Catalunya.