Serveis d'interès

Aquest espai està compost per tres seccions principals: el mapa de serveis del municipi d'Agramunt, el catàleg d'entitats locals i la carta de serveis de l'Ajuntament d'Agramunt. L'objectiu que es persegueix, doncs, és el de proporcionar a les persones interessades informació útil sobre els diversos serveis que s'ofereixen a la nostra vila.

L'objectiu de les Cartes de Serveis és el d'oferir informació entenedora a la ciutadania sobre els serveis que ofereix l'Ajuntament i tenir en compte les expectatives dels ciutadans en el disseny d'aquests serveis. Anualment, totes elles són avaluades i revisades, ja que constitueixen un instrument viu, sotmès a un seguiment i avaluació periòdica i transparent. Són també una eina de gestió, ja que implica respondre millor a les necessitats i expectatives de les persones usuàries del servei i permet manifestar el seu rendiment i eficàcia públicament.
Un catàleg d'entitats local és una col·lecció organitzada i estructurada d'informació que descriu diferents organitzacions o associacions del municipi. Aquests catàlegs s'utilitzen per a fins de referència, identificació, classificació i recopilació d'informació detallada sobre les entitats incloses en ells.

application/pdf ENTITATS AGRAMUNT DIRECTORI (4).pdf — 177 KB

Aquest catàleg, elaborat per les Regidories de Lleure i d’Educació, té com a finalitat informar de les diverses activitats i extraescolars dirigides a persones d’entre 0 i 20 anys que es duen a terme durant el curs escolar al municipi.

application/pdf file-1.pdf — 9386 KB

Consulteu el calendari de farmàcies de guàrdia 2024 d’Agramunt. La finalitat d’aquest calendari, que és anual, és crear una eina útil per la ciutadania on es pugui localitzar de forma ràpida i en cas de necessitat quina farmàcia està de guàrdia. Cal tenir en compte que el municipi d’Agramunt compta amb tres farmàcies, i que els horaris de guàrdia són de les 9 h del matí a les 24 h de la nit.

application/pdf Farm[acies de gu[ardia Agramunt 2024.pdf — 894 KB