Cartes de Serveis

L'objectiu de les Cartes de Serveis és el d'oferir informació entenedora a la ciutadania sobre els serveis que ofereix l'Ajuntament i tenir en compte les expectatives dels ciutadans en el disseny d'aquests serveis. Anualment, totes elles són avaluades i revisades, ja que constitueixen un instrument viu, sotmès a un seguiment i avaluació periòdica i transparent. Són també una eina de gestió, ja que implica respondre millor a les necessitats i expectatives de les persones usuàries del servei i permet manifestar el seu rendiment i eficàcia públicament.