25° / 12° Intervalos nubosos con tormenta

URBANISME

POUM - APROVACIÓ PROVISIONAL (MARÇ 2023)

Arovació provisional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat en sessió plenària el passat 20 de març de 2023 El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l'instrument que ordena urbanísticament i de manera integral el municipi. • Classifica el territori segons les classes de sòl que defineix la llei: urbà, urbanitzable i no urbanitzable • Defineix un model d'implantació urbana (necessitats de creixement, tipologies d'edificació i ubicació i característiques dels equipaments i zones verdes), i les determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible. • Defineix l'estructura general per a l'ordenació urbanística i estableix les pautes per fer-ne el seu desenvolupament. La documentació que acompanya l'aprovació del POUM és la següent:

Document Actions