23° / 5° Poc tapat

Planejament Vigent NSP

TEXT REFÒS ARTICULAT NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT

Text refós de les N.S.P, aprovades per la Comissió territorial durbanisme en la sessió de data 23 de gener de 2002 i publicades al DOG núm. 4423, de data 11 de juliol de 2005.


Informació addicional
16/02/2010

PLÀNOL QUALIFICACIÓ DEL SÒL

NUCLI AGRAMUNT


Informació addicional

  PLÀNOL RÈGIM DEL SÒL

  TERME MUNICIPAL


  Informació addicional
  31/01/2017

  Registre de plantejament urbanístic de Catalunya

  Document Actions