21° / 6° Clar

Estudi ambiental estratègic

En aquest informe es determinen els requeriments més significatius de la proposta de plantejament així com els impactes ambientals que els nous creixements puguin originar.

Document Actions