6° / 1° Cubierto con tormenta

Normes urbanístiques

El document defineix els diferents usos i activitats que es poden dur a terme a cada sector o parcel·la, així com l'aprofitament, l'edificabilitat, l'alçada reguladora, les alineacions i altres paràmetres relacionats amb l'edificació.

Document Actions